Mostserv

Protectia datelor

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala in vigoare.

Folosirea acestui site (vizitarea sau cererea de oferte), implica acceptarea unor termeni si conditii.

Societatea MOST SERV SRL reprezenta operatorul în conformitate cu G.D.P.R.

Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protectia datelor sunt e-mail: office@mostserv.ro, telefon 0264 55.05.50

Declaratie de Consimtamant cu privire la prelucrarea datelor personale.

Sunt de acord ca:

– prin bifarea „Termeni și condiții” la Cererea de ofertă din formularul on-line,

– prin bifarea „Termeni și condiții” din formularul on-line pentru abonare pentru Abonare Newsletter,

– sau prin acceptare cookies,

Societatea MOST SERV SRL („Societatea”) cu sediul in Str. Fagului, nr. 31C, Cluj-Napoca,  înregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J12/1718/1993, având CUI RO 3879622 sa fie autorizata sa proceseze datele mele personale: nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon, Pe langa aceste informatii cu caracter personal, care ma pot identifica in mod direct, sunt de acord sa se colecteze si informatii ce nu ma pot identifica personal – informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesez serviciile www.evart.ro. Aceste informatii pot include, printre altele, adresa IP, informatii despre conexiunea la Internet,

in urmatoarele conditii:

Scopul prelucrarii

Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

  • in scopul furnizarii de produse / prestari servicii din domeniul materialelor de constructii
  • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
  • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
  • furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale.

Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;

  • indeplinirea unei obligatii legale;
  • interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricerei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea, in plus, în masura în care ati fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezinta un scop aditional prelucrarii datelor personale în vederea executarii contractului la care sunteti parte si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti :

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

  • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
  • furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

Durata pastrarii

Datele Dumneavoastra personale vor fi pastrate de Societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara în virtutea obligatiilor legale aplicabile Societatii.

Drepturile dumneavoastra

Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lânga drepturile existente în prezent, regasim si dreptul la portabilitatea datelor si pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveti:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate în baza consimtamântului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – înseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care Societatea MOST SERV SRL. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

  • Prin email – la adresa: office@mostserv.ro,
  • Telefonic – la numarul: 0264 55.05.50
Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.